Co odróżnia psychologa od psychoterapeuty?

Nie jest tak łatwo odróżnić psychoterapeutę od psychologa, ponieważ obaj są ekspertami w dziedzinie zdrowia psychicznego, którzy pracują z pacjentami przechodzącymi przez psychiczne lub emocjonalne problemy zdrowotne. Ale te dwa zawody faktycznie mają wyraźne różnice, jeśli chodzi o edukację, szkolenia i konkretne funkcje, które służą.

Psychologowie w skrócie 

Psycholog jest profesjonalistą medycznym z tytułem doktora psychologii. Psychologowie koncentrują się głównie na dziedzinie medycyny zwanej terapią rozmowną. Ogólnie rzecz biorąc, mają również szerokie szkolenie w zakresie testów psychologicznych i diagnozy. 

Większość psychologów posiada również umiejętności w zakresie przeprowadzania procedur badawczych. Większość psychologów koncentrujących się na badaniach naukowych kontynuuje karierę w placówkach badawczych lub akademickich i decyduje się na uzyskanie stopnia doktora filozofii w dziedzinie psychologii. Ci psychologowie, którzy decydują się skupić głównie na praktyce klinicznej, a nie na badaniach, uzyskują tytuł doktora psychologii. 

Psychoterapeutę stosują techniki słuchani
Psychoterapeutę mogą specjalizować się w określonych typach pacjentów i praktykować różne formy terapii

Psychologia zajmuje się przede wszystkim badaniem ludzi. Psycholog koncentruje się głównie na sposobie, w jaki ludzie działają i myślą, jak współdziałają z tymi, którzy ich otaczają i jak reagują na warunki wewnętrzne i zewnętrzne. Typowe dla psychologii jest również zajmowanie się każdym aspektem ludzkiego zachowania wraz z uczuciami, motywacjami i myślami, które wpływają i napędzają takie zachowania. 

Jednym z najważniejszych aspektów psychologii jest skupienie się na normalnych funkcjach ludzkiego umysłu. W tym celu obejmuje ona badanie sposobu, w jaki ludzie zapamiętują ludzi i wydarzenia oraz uczą się idei, a także rozwój psychologiczny dzieci. 

Większość aspirujących psychologów rozpoczyna swoją karierę jako asystent psychologa. Następnie mogą oni wybrać pracę w różnych dziedzinach, takich jak psychologia pracy, edukacja i zdrowie psychiczne. Psycholodzy w placówkach służby zdrowia mogą również pracować w dziedzinie doradztwa, psychologii sądowej lub psychologii klinicznej. Wyszkoleni psychologowie mogą również realizować kariery jako terapeuci o wysokiej intensywności lub psychologowie zajmujący się dobrostanem. 

Psychoterapeuci w skrócie

Psychoterapeuci to specjaliści medyczni przeszkoleni w pomaganiu osobom przechodzącym przez problemy emocjonalne. Psychoterapeuta może pracować jako psychiatra, psycholog, terapeuta behawioralny lub pracownik socjalny, w zależności od obszaru specjalizacji, szkolenia i wykształcenia. 

Ogólnie rzecz biorąc, psychoterapeuci pomagają ludziom w zarządzaniu związkami i problemami emocjonalnymi lub w przezwyciężaniu stresujących epizodów w ich życiu. Ci profesjonaliści mogą również pomóc ludziom w przezwyciężeniu i zarządzaniu działaniami i nawykami, które powodują problemy zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 

Psychoterapeuci stosują techniki mówienia
Psychoterapeutę zapewniają terapię rozmową, aby pomóc ludziom zarządzać i poprawiać ich zdrowie psychiczne i samopoczucie emocjonalne

Większość psychoterapeutów pracuje głównie z osobami indywidualnymi, traktując swoich pacjentów na zasadzie „jeden na jeden”. Ale wielu z nich posiada również kwalifikacje do pracy z rodzinami, parami i grupami pracowników lub współpracowników. 

Specjaliści z większości dziedzin medycyny mogą mieć kwalifikacje do pracy w charakterze psychoterapeuty. Większość z praktykujących dziś psychoterapeutów przeszła szkolenie i uzyskała wykształcenie jako psychologowie lub psychiatrzy. Mogą to być również innego rodzaju specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego, którzy przeszli rozległe specjalistyczne szkolenie w zakresie psychoterapii. 

Istnieje kilku psychoterapeutów medycznych, którzy również przeszli szkolenie i otrzymali wykształcenie wymagane do tego, aby stać się w pełni wykwalifikowanymi lekarzami. Zazwyczaj ci specjaliści zdobywają wykształcenie uniwersyteckie w dziedzinie psychiatrii, a następnie przechodzą dodatkowe specjalistyczne szkolenie w zakresie psychoterapii, które trwa od 3 do 4 lat. Psychoterapeuci medyczni koncentrują się głównie na leczeniu psychoterapeutycznym pacjentów, u których zdiagnozowano określone schorzenia psychiatryczne. 

Zwana również terapią rozmową, psychoterapia może przybierać różne formy, skupiając się na kilku różnych celach i podejściach, które obejmują następujące elementy:

  • Terapia przez zabawę i sztukę
  • Terapia poznawczo-behawioralna
  • Doświadczeniowa terapia konstruktywistyczna
  • Hipno-psychoterapia
  • Psychoterapia integracyjna i humanistyczna
  • Terapia psychodynamiczna
  • Terapia psychoanalityczna
  • Psychoterapia rodzinna i systemowa

Kluczowe różnice między psychologami a psychoterapeutami

Funkcje i role psychologów i psychoterapeutów pokrywają się w różnych aspektach, choć istnieją między nimi pewne znaczące różnice:

Edukacja

Szkolenie w zakresie psychoterapii odbywa się przede wszystkim na poziomie absolwentów. Oznacza to, że nie jest konieczne, aby psychoterapeuta posiadał wykształcenie licencjackie w dziedzinie psychologii. Jedynym wymogiem szkolenia psychoterapeutów jest posiadanie formalnego wykształcenia w zakresie prawa karnego, polityki publicznej lub medycyny.

YouTube video
Psychoterapeuta (terapeuta) vs psycholog. Jaka jest różnica?

Poza wykształceniem wyższym, aspirujący psychoterapeuci muszą również przejść przez staż i praktyczne szkolenie, aby lepiej zrozumieć ten zawód. Istnieje kilka stanów, w których wymagane jest posiadanie certyfikatu, aby móc praktykować w tej dziedzinie. Większość psychoterapeutów posiada również tytuł magistra. 

Akademickie jest głównym celem szkolenia i edukacji dla psychologów, z których większość posiada tytuł doktora psychologii. Szkolenie akademickie pozwala psychologowi na wdrażanie leczenia i szkolenia w oparciu o dowody. 

Psychologowie kliniczni również muszą przejść szkolenie licencjackie z psychologii. Ważne jest również, aby przeszli oni dodatkowe szkolenie psychologiczne na poziomie doktoratu. W trakcie studiów psychologicznych muszą oni również przedłożyć pracę naukową i odbyć staż kliniczny. 

Obszary koncentracji

W ramach psychoterapii istnieje szeroki zakres usług, które obejmują różne terapie. Psychoterapeuci mogą również zapewnić terapię poznawczo-behawioralną, terapię rodzinną lub coś podobnego, w zależności od ich dziedziny specjalizacji. 

Psychologowie koncentrują się głównie na sposobie, w jaki ludzie myślą, czują i zachowują się, stosując podejście naukowe w celu pomocy ludziom w zarządzaniu i zrozumieniu ich zachowania. Często pracują z pacjentami, u których zdiagnozowano zaburzenia rozwojowe, stresujące epizody związane z relacjami oraz choroby psychiczne. 

Psycholog skupia się również głównie na badaniach, testowaniu i ocenie. Techniki te pomagają im określić i zająć się zaburzeniami rozwojowymi lub problemami z nauką u pacjentów. 

Licencjonowanie

Psycholog może ubiegać się o licencję na praktykę tylko po ukończeniu studiów i powinien posiadać licencję na praktykę. Wszystkie stany mają różne wymagania dotyczące uzyskania licencji psychologicznej. 

Większość stanów pozwala psychoterapeutom praktykować bez licencji, ale korzystne dla nich będzie przynależenie do wiarygodnej organizacji zawodowej. 

Praca

Psychologowie zazwyczaj spędzają całe swoje życie zawodowe pracując w dziedzinie związanej z psychologią. Ze względu na znaczne wymagania kliniczne i edukacyjne, rzadko zdarza się, aby pracowali w innych dziedzinach medycyny.  Psycholog zazwyczaj przeprowadza testy i diagnozy psychologiczne. Istnieją psychologowie, którzy pracują jako praktycy szkolni, szpitalni lub jako naukowcy. 

Psychoterapeuta może pracować z grupami, rodzinami i osobami indywidualnymi. Nie mają uprawnień do przepisywania leków, podobnie jak psychologowie. Mogą oni zapewnić programy terapeutyczne specyficzne dla niektórych tematów, takich jak muzyka czy sztuka lub pracować z pacjentami, którzy radzą sobie z traumatycznymi przeżyciami.

Posty z tej samej kategorii: