Zbigniew Głuszczyk

Wiersze – sentencje – komentarze – listy – opowiadania
Motto: Pisać prosto do serc ludzkich

8.01.2014

 

dodano: 06 stycznia 2014 1:40

Znalazłem cos ciekawego w Onecie : „Kieżun o polskiej transformacji: nas po prostu okradziono- Polska transfor­macja została przeprowadzona źle. Mało tego. Ona była zrobiona skandalicznie źle – twierdzi Witold Kieżun. Wy­bitny polski ekonomista w rozmowie z „Dziennikiem Ga­zetą Prawną” przekonuje, że transformacja, do której doszło w Polsce po 1989 roku była „klasyczną neokolo­nizacją”, a Polaków „po prostu okradziono”. Kieżun py­tany o błędy popełnione podczas transformacji gospo­darczej w latach 90. wymienia m.​in. niekompe­tentych i nieuczciwych ludzi. – Przeprowadzona przez nich „reforma gospodarki” polegała głównie na likwida­cji potencjału ekonomicznego tego kraju. Bardzo dzięku­ję za takie „osiągnięcie” – mówi. Zdaniem ekonomisty polska transformacja została przeprowadzona „bardzo źle”, a Polaków „po prostu okradziono”. Podaje też przy­kłady przemawiające za jego oceną. – Weźmy choćby prywatyzację. 92 proc. polskich przedsiębiorstw przezna­czonych na sprzedać było wówczas ocenianych i wyce­nianych przez podmioty zagraniczne. Efekt był taki, że niektóre z nich sprywatyzowany za cenę niższą, niż wy­niosły koszty ich oceny – stwierdza na łamach „DGP”. Jeden z nestorów polskiej ekonomii i zarządzania w swoich ocenach idzie jeszcze dalej. Jak mówi, polska transformacja był „klasyczną neokolonizacją. – Widzia­łem takie rzeczy w Afryce. (…) Po 1989 roku Polska stała się terenem ekspansji. Wiem, o czym mówię, bo akurat na przełomie lat 80. i 90. pracowałem w Burun­di. Widziałem tam podobne procesy i patologie – przeko­nuje tłumacząc, że zarówno w Polsce jak i w Afryce za­niżano wartość prywatyzowanych spółek.” Tekst ten polecam łaskawej uwadze apologetów niedawno zmarłego premiera Tadeusza Mazowieckiego. adam

autor adam

7.01.2014

Ciepła zemsta-cz.2

 

Minął Nowy Rok
Minęło Święto Trzech Króli
Wiosna w zimowym pochodzie
Zakochanych do siebie tuli

Tak jak zimie zapowiedziała
Kwiatom płatki rozłożyła
Ciepłem swoim oziminy
W zielony dywan ułożyła

Idzie wiosna w swym pochodzie
W ten styczniowy czas
Śmiejąc się zimie w oczy
Słońcem i ciepłem obdarowując nas

Wiosna swoją zemstę czyni
I prawie dobrze odwet dokonany
Lecz gdy sroga zima wróci
Kto tu bardziej będzie poszkodowany

To nas ta zemsta wiosny dotknie
I zimowy czas przykrym uczyni
Bo rozpieściła nas swoją łagodnością
Wiosna ta zemsty sprawczyni

6.01.2014

Współcześni Magowie

 

Jak tamci zdążają do stajenki
 Hołd oddają w pół przyklęku
Pospiesznie robiąc znak krzyża
Z obawą i pełni lęku

Śmiało natomiast wychodzą
Przed telewizyjne kamery
Coś o magii świąt plotąc
Pokazują że są z innej sfery

Niby serdeczne ślą życzenia
Skrzętnie imię Boga omijają
W swej mądrości przekonani
Że tym nikomu się nie narażają

Tamci odeszli z Betlejem
Odmienieni bo Boga poznali
Nie jak dzisiejsi Magowie
Mówić o Bogu się nie bali

5.01.2014

Spełnianie

 

Opowiedz nam Zachariaszu
Co twoje oczy widziały
Kiedy w swojej wizji
 Anioła o to pytały

Co w niej widziałeś
Kiedy skończy się ten czas
I pół czasu nastanie
Co wówczas dotknie nas

W otrzymanym darze swoim
Widziałeś cztery rydwany
Biegnące na cztery strony świata
A każdy z nich Duchem podrywany

Wybiegły za gór czerwonych
A każdy w konie zaprzęgnięty
Ochoczo biegły do celu
A na każdym Duch Święty

Lecz Anioł na jeden wskazuje
Widziałeś go jak byś stał na balkonie
Pędził raźnie do krainy północy
A ciągły go biało-czerwone konie

Cóż to jest i co to znaczy
Kiedy pół czasu nastanie
A ten czas już minie
Wówczas to się stanie

Uniesie się Duch Pana
W potędze i swej mocy
I spocznie pośród ludu wybranego
Daleko u nas w krainie północy

1.01.2014

Nowy Rok

 

Nowy Rok
Stary człowiek
Nie planuje zmian
Choćby miał młody wiek

Nowy Rok
Nowe nadzieje
Lecz czy coś nowego
W twoim życiu się dzieje

W nowe dni
Które przed nami
Bez nas nic się nie zmieni
Bo kształtujemy je sami

W nowy czas
Który nam dany
Zależny od nas
Jak jest układany

Jak Nowy Rok
Nowy człowiek
Bez względu na to
Jaki jego wiek

1.01.2014

31.12.2013

Mieć miłość a nie mieć wiary to jak mieć wodę na pustyni i nie móc się jej napić

.

 

30.12.2013

Linia

 

Cienka niewidzialna linia
Jak dwojga oczu widzenie
Miedzy lewym i prawym okiem
 Rozgraniczająca wspólne oczu patrzenie

Przecież każde nasze oko
Ma pole widzenia swoje
I jest gdzieś ta niewidzialna linia
Co kształtuje patrzenie twoje

Każdego dnia i w każdym uczuciu
Przekraczasz taką niewidzialną linię
Nie zdając sobie sprawy z tego
Kształtujesz swoją człowieczą opinię

Trzeba zobaczyć tę nieistniejącą linię
Trzeba zrozumieć że nie wolno jej przekraczać
Bo najczęściej nie ma za niej powrotu
Bo coraz trudniej nam wybaczać

Ta cienka niewidzialna linia
Po środku naszych namiętności
Raz bezprawnie przekroczona
Nie pozwala na odrodzenie miłości

28.12.2013

Ciepła zemsta

 

Wiosna w odwecie
Zemścić się postanowiła
W Adwentowej ciszy
Dobrze się ukryła

Nim Betlejemska Gwiazda
Nad stajenką zajaśniała
Rozpromieniona słońcem wiosna
Wszystki śnieg posprzątała

Tak jak zima szalona
Wiosenne święta opanowała
Tak teraz wiosna
Z nawiązką ciepłem oddała

Śmieje się wiosna w oczy
I jeszcze zimie zapowiada
Że na niejednej łące
Stokrotki poukłada

Zapamiętała się w szaleństwie
I tak się rozbestwiła
Że z niejednego ula
 Pszczoły na dwór wygoniła

Ech wiosno wiosno miła
Nie na długo takie twoje postępowanie
Zima ze swą srogością wróci
 Kwiaty zmrozi a ty stracisz panowanie

25.12.2013

Boże Narodzenie
( dwa akty)

 

Akt ludzki

 

Zwykła kobieta
Pełna obaw
W poczuciu osamotnienia
Nierozumiana przez bliskich
Nierozumiejąca wydarzenia
Dlaczego Jezus imię jego
Kim będzie
Czemu Ją to spotyka
Zatrwożona sytuacją
W drodze do Betlejem
Przepełniona smutkiem
Żaląca się Bogu
Za utrudzenie
Pytająca czemu ma
Przyjąć swój stan
Przejęta obawą
O narodzenie dziecięcia
Zaczyna rodzić
W bólach i trwodze
Pozbawiona dziewictwa
Obnażona w swym połogu
Zlana potem
Ubrudzona krwią
I bólem cierpienia
Światłem gwiazdy
Betlejemskiej zaskoczona
Hołd Króli przyjmująca
Jak zagubiona dziewczyna
Zdziwiona opowieściami
Przybyłych pasterzy

Boże Narodzenie
( dwa akty)

Akt Boski

Niezwykła dziewczyna
Pełna łaski
W jedności z Bogiem
Błogosławiona niewiasta
Świadoma macierzyństwa
Matka Jezusa
Syna Bożego
Wielbiąca Boga
Wypowiadająca Magnificat
W drodze do Betlejem
Przepełniona radością
Wychwalająca Boga
Za wszelkie trudności
Z pokorą przyjmująca
Swój stan
Rozpromieniona nadzieją
Urodzenia dziecięcia
Okryta Duchem Świętym
Powiła Syna
Jak promień światłości
Który przechodząc przez
Najczystszy kryształ
Nie uszkadza go
Wychodząc na zewnątrz
Lecz dodaje blasku
I ukazuje piękno
Światłem Gwiazdy
Betlejemskiej niezaskoczona
Hołd Króli przyjmująca
Jak Królowa
Objawiając pasterzom
Zbawcę świata

24.12.2013

Życzenia

 

Dziś Wigilia, dzień pełen przygotowań do wspólnej rodzinnej kolacji.
Nie wszystkim jednak będzie dane zasiąść wspólnie do wigilijnego stołu i to z różnych powodów.
Powodów których nie da się usunąć lub sami nie chcemy je usunąć uważając, że słuszność jest po naszej stronie.
Mimo tych przeszkód życzę wszystkim pokoju ducha i spełnienia tego czego najbardziej oczekujemy, tak by można było wejść w nowy nadchodzący rok z nadzieją na
Uporządkowanie naszych spraw z Bogiem i ludźmi.
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO.