18.12.2010
Mojej Miłości
Teresie


Żałuję

Że Cię nie całowałem
I smaku Twych ust nie znałem
Żałuję

Że Cię nie brałem w ramiona
I czule nie szeptał Twe imiona
Żałuję

Że nie dostrzegłem jak Twe serce płonie
I Twych dłoni nie brałem w dłonie
Żałuję

Kiedy był na to nasz czas
Kiedy nic nie dzieliło nas
Że Cię czule nie pieściłem
I słodyczy Twych ust nie piłem
Żałuję
Żałuję
Żałuję

Żeś w mych ramionach nie drżała
I cała do mnie nie należała
A sercu Twemu sprawiłem męki
Choć byłaś na wyciągnięcie ręki
Żałuję
Żałuję
Żałuję

Że tego czasu nic już nie odwróci
I straconych chwil nic nam nie wróci
Żałuję

Pozwól więc moja Kochana
Że wezmę Cię na kolana
I do serca sercem przytulę
I szeptem wyszepcze czule
Żałuję
Żałuję
Żałuję