14.02.2014

Przebudzanie

 

Powoli już się zbliżasz
 Więc niemal każdego dnia
Przez małe okienko
Zaglądam do wybranego pnia

Sprawdzam co robią
Moje słodkie kochanki
Czy należycie się zachowują
Czy dobrze obsiadły ramki

Cicho z należytym szacunkiem
Przez okno pod powałą
Obserwuję jak się uchroniły
Przed srogą zimową nawałą

Moje małe kochanki
Śpiew ich słodszy od miodu
Czekające na piękną wiosnę
By się uwijać od wschodu do zachodu

Prawdziwie królewski wasz ród
I samemu Królowi służycie
By płomień świec paschalnych
Symbolizował Go należycie