8.01.2014

 

dodano: 06 stycznia 2014 1:40

Znalazłem cos ciekawego w Onecie : „Kieżun o polskiej transformacji: nas po prostu okradziono- Polska transfor­macja została przeprowadzona źle. Mało tego. Ona była zrobiona skandalicznie źle – twierdzi Witold Kieżun. Wy­bitny polski ekonomista w rozmowie z „Dziennikiem Ga­zetą Prawną” przekonuje, że transformacja, do której doszło w Polsce po 1989 roku była „klasyczną neokolo­nizacją”, a Polaków „po prostu okradziono”. Kieżun py­tany o błędy popełnione podczas transformacji gospo­darczej w latach 90. wymienia m.​in. niekompe­tentych i nieuczciwych ludzi. – Przeprowadzona przez nich „reforma gospodarki” polegała głównie na likwida­cji potencjału ekonomicznego tego kraju. Bardzo dzięku­ję za takie „osiągnięcie” – mówi. Zdaniem ekonomisty polska transformacja została przeprowadzona „bardzo źle”, a Polaków „po prostu okradziono”. Podaje też przy­kłady przemawiające za jego oceną. – Weźmy choćby prywatyzację. 92 proc. polskich przedsiębiorstw przezna­czonych na sprzedać było wówczas ocenianych i wyce­nianych przez podmioty zagraniczne. Efekt był taki, że niektóre z nich sprywatyzowany za cenę niższą, niż wy­niosły koszty ich oceny – stwierdza na łamach „DGP”. Jeden z nestorów polskiej ekonomii i zarządzania w swoich ocenach idzie jeszcze dalej. Jak mówi, polska transformacja był „klasyczną neokolonizacją. – Widzia­łem takie rzeczy w Afryce. (…) Po 1989 roku Polska stała się terenem ekspansji. Wiem, o czym mówię, bo akurat na przełomie lat 80. i 90. pracowałem w Burun­di. Widziałem tam podobne procesy i patologie – przeko­nuje tłumacząc, że zarówno w Polsce jak i w Afryce za­niżano wartość prywatyzowanych spółek.” Tekst ten polecam łaskawej uwadze apologetów niedawno zmarłego premiera Tadeusza Mazowieckiego. adam

autor adam