5.01.2014

Spełnianie

 

Opowiedz nam Zachariaszu
Co twoje oczy widziały
Kiedy w swojej wizji
 Anioła o to pytały

Co w niej widziałeś
Kiedy skończy się ten czas
I pół czasu nastanie
Co wówczas dotknie nas

W otrzymanym darze swoim
Widziałeś cztery rydwany
Biegnące na cztery strony świata
A każdy z nich Duchem podrywany

Wybiegły za gór czerwonych
A każdy w konie zaprzęgnięty
Ochoczo biegły do celu
A na każdym Duch Święty

Lecz Anioł na jeden wskazuje
Widziałeś go jak byś stał na balkonie
Pędził raźnie do krainy północy
A ciągły go biało-czerwone konie

Cóż to jest i co to znaczy
Kiedy pół czasu nastanie
A ten czas już minie
Wówczas to się stanie

Uniesie się Duch Pana
W potędze i swej mocy
I spocznie pośród ludu wybranego
Daleko u nas w krainie północy