25.12.2013

Boże Narodzenie
( dwa akty)

 

Akt ludzki

 

Zwykła kobieta
Pełna obaw
W poczuciu osamotnienia
Nierozumiana przez bliskich
Nierozumiejąca wydarzenia
Dlaczego Jezus imię jego
Kim będzie
Czemu Ją to spotyka
Zatrwożona sytuacją
W drodze do Betlejem
Przepełniona smutkiem
Żaląca się Bogu
Za utrudzenie
Pytająca czemu ma
Przyjąć swój stan
Przejęta obawą
O narodzenie dziecięcia
Zaczyna rodzić
W bólach i trwodze
Pozbawiona dziewictwa
Obnażona w swym połogu
Zlana potem
Ubrudzona krwią
I bólem cierpienia
Światłem gwiazdy
Betlejemskiej zaskoczona
Hołd Króli przyjmująca
Jak zagubiona dziewczyna
Zdziwiona opowieściami
Przybyłych pasterzy

Boże Narodzenie
( dwa akty)

Akt Boski

Niezwykła dziewczyna
Pełna łaski
W jedności z Bogiem
Błogosławiona niewiasta
Świadoma macierzyństwa
Matka Jezusa
Syna Bożego
Wielbiąca Boga
Wypowiadająca Magnificat
W drodze do Betlejem
Przepełniona radością
Wychwalająca Boga
Za wszelkie trudności
Z pokorą przyjmująca
Swój stan
Rozpromieniona nadzieją
Urodzenia dziecięcia
Okryta Duchem Świętym
Powiła Syna
Jak promień światłości
Który przechodząc przez
Najczystszy kryształ
Nie uszkadza go
Wychodząc na zewnątrz
Lecz dodaje blasku
I ukazuje piękno
Światłem Gwiazdy
Betlejemskiej niezaskoczona
Hołd Króli przyjmująca
Jak Królowa
Objawiając pasterzom
Zbawcę świata