20.11.2013

Ucz się człowieku

 

Wiosenny lesie mój
Co niezmiennie trwasz
Mając wiarę życia
Wypełniasz swe zadanie
Zgodnie z wolą Stwórcy
Dając schronienie
Wszelkiemu życiu
Z miłością oddając
Wszystko czym dysponujesz
Wierniejszy od człowieka
Bez zachłanności
Dzieląc się zasobami
Współistniejąc z każdym
Kto potrzebuje schronienia
Szumisz z wiatrem
Pączkujesz ze słońcem
Pijesz z deszczem
Nie skarżąc się huraganom
Cierpliwie znosząc
Jego szaleństwa
W tobie życie
Pełne miłości