28.09.2013

Dla M-16

28.09.2013

Ludzie nie myślą bo się nie modlą, a nie modlą się bo nie myślą