Napisany:
Nie wiem kiedy

 

Panie o oczach
W kolorze nieba
Zechciej pamiętać
Twej życzliwości nam potrzeba

Panie zechciej łaskawie
Spojrzeć na nas
W ten przedziwny
Dzisiejszy czas

Niebieskooki Panie
Daj co komu trzeba
Dopóki ten świat istnieje
Dopóki nad nami kawałek nieba

Daj każdemu
Spełnione pragnienie
Nim przeminiemy
Jak wiosny mgnienie