29.08.2013

O Bogu i człowieku

 

Dałeś Panie Adamowi
Na swoje podobieństwo
Jedność w dwoistości
Jego człowieczeństwo

Stworzyłeś go takiego
Dwoistość w jednej osobie
Według Twego upodobania
By był podobny Tobie

Jeden jako dwie osoby
Lecz nie sprostał tej jedności
Zabrakło mu łączącego Ducha
Nie znalazł nigdzie swej miłości

Więc rozdzieliłeś go Panie
Na mężczyznę i kobietę
By łączący ich Duch
Znajdował radosną podnietę

Teraz Panie mój
Człowiek jest równy Tobie
Dwoje i łączący ich Duch
Jak Ty w trójosobie

Miej Panie zmiłowanie
Bo jeden Duch a dwa ciała
Ta rozdzielność człowieka
Takie skutki miała