20.07.2013

20.07.2013

Wielkość Boga polega na tym , że człowiek rodząc się otrzymuje nieśmiertelną duszę i więcej już nie umiera