7.12.2003
Dla Bożenki (L)
W Jej trudnych chwilach (L)

Szczodrobliwe ręce

 

Biały opłatek
Czyste ręce
Wigilijny stół
Panie mój

Ręce utrudzone
W modlitwy geście
Składające ofiary
Na ręce dary

Ręce Kapłana
W górę wzniesione
Dające rozgrzeszenie
I Twe przebaczenie

Ręce Matki
Pełne miłości
Czule tulące
Zawsze pielęgnujące

Przez ręce
Niech powstanie
Trzymające różaniec
Świętości szaniec