18.05.2005
W 85 rocznicę urodzin
Karola Wojtyły

Modlitwa do Jana Pawła II

Gdy będę wstępował w niebios próg
Ojcze Święty obym Twe święte ręce ucałować mógł
W podziękowaniu żeś nam przewodził w Kościele
Pielgrzymując trudząc się i dając nauk wiele

A gdy będę wstępował w niebiańskie ogrody
Gdzie mnóstwo ptactwa i kwiatów niezwykłej urody
Obym Twym widokiem Janie Pawle mógł się cieszyć
Mając świadomość że będę z Tobą wiecznie żyć

Goniąc tu na Ziemi niedościgłe raje wciąż się uczę
W Twej nauce są do bram nieba klucze
Stojąc w oknie nieba pobłogosław mój wysiłek cały
Gdy będę wstępował do Ojca bym był doskonały