25.04.2011

Sentencje 421 – 440

27.01.2009
421) – Wskazując na piękno tego świata nigdy nie zapominajmy
Kto jest sprawcą tego wszystkiego
422) – Dla naszej wiary lepiej jest być w niewoli niż doznawać nieograniczonej wolności
423) – Uczyć się czegoś z teorii jest znacznie trudniej niż z praktyki
424) – Im dalej żyjemy od Boga tym bardziej pokręcone nasze drogi
425) – By Bóg zachował nasze imię wśród potomnych nie wystarczy być świętym , trzeba jeszcze mieć u Niego upodobanie
29.01.2009
426) –W obecnym czasie wśród zwierząt i roślin najszybciej wymierają najwrażliwsze osobniki – wydaje się, że to samo dotyczy ludzi
1.02.2009
427) – Homoseksualizm sam w sobie dąży do zagłady
428) – Nie ma na tym świecie nic co byłoby samo w sobie święte
2.02.2009
429) – Człowiek z wiekiem traci wzrok, powinien zatem częściej patrzyć na świat oczami duszy
430) – Całe nieszczęście małżonków zaczyna się z chwilą zamknięcia się na błogosławieństwo Boże
431) – By znaleźć drogę do szczęścia wystarczy zgłębić Biblię, ale nie wystarczy ją przeczytać, należy ją odczytać
5.02.2009
432) – Nawet miara świętości nie może być taka sama
433) – Pewność nosi w sobie znamiona zguby
434) – Człowiek powinien manifestować radość nim ona brutalnie upomni się sama o siebie
11.02.2009
435) –W czystości nagość zupełnie nie przeszkadza
436) – Lenistwo zbija urodę
16.02.2009
437) – Bóg jest tak dobry, że nawet w chwili gdy grzesząc obrażamy Go, On obdarza nas miłością
438) – Kultura dla narodu ma większe znaczenie niż cała jego armia
19.02.2009
439) –Kiedy zabraknie romantyków świat utraci najwrażliwszego ducha
440) – Wielu dopiero w obliczu śmierci mądrzeje