21.03.2011

20.03.2011

Największą krzywdą jaką wyrządzamy innym to utwierdzanie ich w przekonaniu, że Miłość nie istnieje