17.11.2003

Łazarzowa „Solidarność”

Leżysz upadła jakoby Łazarz w grobie
Brak Ci miłości więc nic nam po Tobie
Żywaś a jakobyś umarła
Bo Twoja klasa wyborcza Cię nie poparła

Kto się wstawi za Tobą do Pana
Aby życiu Cię przywrócił kochana
Nie masz Marii i Marty siostry Łazarza
Podobnaś do tego trupem cuchnącego nędzarza

Powstań Solidarności z martwych grobu
Zwróć się ponownie do swojego Narodu
Wyjdź z grobowej czeluści
I z objęć niech śmierć Cię wypuści

Niech spadną z Ciebie pęta grobowe
Nabierz mocy i zacznij odnowę
Zrzuć z siebie grzech przeszłości
Płonącego żądzą władzy „krzaka” Solidarności

Bij się jednak mocno w piersi swoje
Boś opuściła dzieci Twoje
Potem podnieś swój sztandar z nicości
Powstań i żyj po raz drugi nasza Solidarności