Zbigniew Głuszczyk

Wiersze – sentencje – komentarze – listy – opowiadania
Motto: Pisać prosto do serc ludzkich

19.09.2013

Śmiech

 

Pusty śmiech
Czasem szczery
W zależności
Jakie maniery

Szczery śmiech
Jak prawda dobija
Pusty śmiech
Nasze zamiary rozbija

Ten ma przymierze
Z przewrotnością losu
Kiedy życie rozkwita
Dochodzi do głosu

Rzeczy wyśmiane
Stają się naszą własnością
I jeszcze śmieszniejsze
Często naszą miłością

Napisany:
Nie wiem kiedy

 

Panie o oczach
W kolorze nieba
Zechciej pamiętać
Twej życzliwości nam potrzeba

Panie zechciej łaskawie
Spojrzeć na nas
W ten przedziwny
Dzisiejszy czas

Niebieskooki Panie
Daj co komu trzeba
Dopóki ten świat istnieje
Dopóki nad nami kawałek nieba

Daj każdemu
Spełnione pragnienie
Nim przeminiemy
Jak wiosny mgnienie