14.10.2012
Na rozpoczęty
Rok Wiary

Znak równości

 

Wiaro mam wątpliwości
Czy ty możesz ustępować
Choćby największej miłości
By można prawidłowo postępować

Wiaro czy ty mniejsza możesz być
Od gorącej miłości
By można należycie żyć
Oddając się wam w swej gorliwości

A co z nadzieją pośrodku was
Czy ona wam nie musi dorównywać
By wciąż utwierdzać nas
I wytrwałością z was się wywiązywać

Wiaro w tobie potęgi moc
Prawdziwą miłością wzbudzona
Góry możesz przenosić i rozświetlać noc
Czy nie z tobą miłość zrodzona

Wiaro wiaro moja
Wierzę z nadzieją i miłością
W tobie ma ostoja
Z tobą nie lękam się przed przyszłością