Zbigniew Głuszczyk

Wiersze – sentencje – komentarze – listy – opowiadania
Motto: Pisać prosto do serc ludzkich
30.05.2012

Mandylion czyli Oblicze Chrystusa 

 

Mandylion czyli oblicze Chrystusa wpisane w krzyżowy nimb, umieszczone na białej chuście.

Jest to najstarsze ikonograficzne przedstawienie Chrystusa, zwane też ikoną ikon.

Historia jej powstania wiąże się z królem Edessy,kraju między Tygrysem a Eufratem, Abgarem V . Władca chory na trąd uwierzył w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego .A było to tak:

Gdy zachorował, usłyszał o uzdrowicielu Jezusie. Wysłał więc do Jerozolimy malarza o imieniu Ananiasz z listem do Chrystusa, zawierającym prośbę o pozwolenie wykonania portretu. Inne źródła podają, że posłańca, który miał prosić Jezusa o udanie się w podróż do Edessy. Chrystus odmówił. Posłaniec postanowił choć wykonać portret . Widząc nieporadność i trud sługi Abgara, Jezus wytarł swą twarz w lniane płótno i wręczył je posłańcowi. Płótno zawierało odbity w cudowny sposób wizerunek Chrystusa. Gdy król Abgar z czcią przyłożył chustę do swego ciała, został uleczony. Uwierzył wtedy i został czcicielem Jezusa.

Nam ten wizerunek kojarzy się z chustą Weroniki, ale trzeba pamiętać, że opowieść o Weronice powstała w średniowieczu, a samo imię Weronika to zbitka słów vera eikon czyli prawdziwy obraz.

Ale wróćmy do ikony. Informacja o niej pochodzi z VI w.,gdy Edessa broniła się przed Persami. Wtedy już nie byłopłótna, a wizerunek na desce.Płótno byłozbyt cenne, by je wieszaćna murach miasta. Zrobiono to z kopią na desce. Powstała wtedy pierwsza ikona.

W X w ikona ( lub chusta|||) została kupiona przez cesarza Konstantyna i sprowazdona do Konstantynopola. 200 lat później miasto zdobyli i zniszczyli krzyżowcy. Ślad po wizerunku zaginął….

Historia ta została pierwszy raz zanotowana przez teologa, historyka chrześcijańskiego , biskupa Euzebiusza z Cezarei, żyjącego na przełomie III i IV w.

W XIV w. do Genui chustę przywiózł Leonardo Montaldo. Ale czy przywiózł tę samą chustę? Tak przynajmniej twierdził….Wizerunek wciążznajduje sięw kościele św. Bartłomieja w Genui. No,ale są jeszcze inne wizerunki, inne przekazy, legendy,no i jest całun turyński. Ciekawe, czy kiedyś uda się ustalić chronologię ich powstania i prawdziwą historię tych relikwi….

 

Twarz jest wpisana w kręgi, a poniżej znaczenie tych kręgów:

 

 

Ikona, na której oprócz Mandylionu jest jeszcze jego historia czyli w 3. kręgach na dole powstanie chusty z Edessy, jej pomoc w obronie Edessy i odkupienie Chusty przez Konstantyna.

A tu ikona samego oblicza:

i z aniołami oraz z Aniołem Stróżem i świętą (jaką? nie pamiętam )

7.12.2003

Bądź gotowy

 

Na różnych życia dróg
Może zapytać cię Bóg
Czy chcesz być święty?
Czyś gotowy , czy w złości zawzięty?

Nie znasz dnia ani godziny
Gdy dokonają się twe narodziny
Powołania do świętości
Bądź więc w gotowości!

Niech dusza twa nie leniuchuje
Ani serce nie próżnuje
Bo przyjdzie ci odpowiedzieć na pytanie
I cóż odpowiesz? Gotów jestem Panie?!

Boże dobry i miłosierny!
Jakże życiu byłem łatwowierny!
Ty zadajesz mi pytanie,
A ja nie jestem gotów Panie!

Ulecz duszę , ulecz ciało
Aby wszystko tak się stało
Gdy zadasz mi to pytanie
Bym rzekł: Niech się wola Twoja stanie!

17.09.2005

Sprawdzian

 

Wciąż w życiu egzamin zdajesz
Przed innymi innego udajesz
Wciąż przed tobą jakieś schody
Nawet gdy wstępujesz na weselne gody

I przed samym sobą
Często jesteś inną osobą
I chcesz by o tym nikt nie wiedział
By co pomyśli – nie powiedział

Gdy przeczytasz Biblii słowa
Gdy przy tym jest serce i głowa
I wszystko z wiarą przyjmujesz
I nic nie kwestionujesz

To znak żeś gotowy
I zdałeś sprawdzian owy
Możesz wielkie rzeczy budować
I po swojemu świat interpretować

28.05.2012

 27.05.2012

Miłosierny chrześcijanin to ktoś taki co godzi się na niesprawiedliwe wyroki Boże

.

27.05.2012
Dedykuję
Joannie Janik

  (F)     (F)   (F)

Atmosfera

 

Jakie słońce u Was świeci
Skąd ta wysoka temperatura
Jaki promień pada z góry
Że rozwiane są ciężkie chmury

Przecież jak na skalistej planecie
Lub na jednym z jej księżyców
Zaszalała duchowa zawierucha
Lecz nie zniszczyła ducha

Oczy pięknie roziskrzone
Jak gwiazdy na niebie
Jakby chmury mocy nie miały
I promieni słońca nie zasłaniały

Jak to jest możliwe
Jakie sprawiają to moce
Że wciąż radośnie oddycham
I tę słoneczną atmosferę wdycham

Jak ta mieszanina działa
Jak ten magnetyzm promieniuje
Że radość jasno płonie jak świeca
Mimo burzy która podmuchy wznieca

7.08.2005

W trosce

 

,,Najważniejsze bym ja sam się zbawił”
Ktoś powiedział te – jakie słowa
Przecież co innego mówi serce i głowa
Czy to mądre bym bliźnich zostawił

Cóż samemu robić w niebie
Pośród Aniołów błogosławionych
Między którymi nie spotkałbym znajomych
Gdzie oprócz mnie nie byłoby ciebie i ciebie

Mego serca to pragnienie wielkie
Okaż Panie miłosierdzie Twoje
By spełniło się marzenie moje
I Twe niebo wypełniło stworzenie wszelkie

Biorąc mnie do nieba Panie spraw
Bym tam spotkał wszystkich ludzi
Których choć raz widziałem niech miłość ich wzbudzi
Weź i tych co nie przestrzegają Twych praw

23.05.2012
Dla Maliny
Do Jej słów

Wszystko można naprawić

 

Każda zadaną ranę zabliźnić
Każdy zadany ból ukoić
Trzeba tylko chcieć i o tym śnić
I swe serce miłością napoić

Nie wystarczy zatynkować
I wypełnić współczuciem
Uśmiechem przypudrować
Słowo po słowie lecz z uczuciem

Cegła i kamień się poddają
Pasji i doświadczeniu
Zdobytej wiedzy ulegają
Nawet w niebieskim sklepieniu

A ty człowieku- tyle się zniszczyło
Umiejętnie pustkę wypełnij
Posklejaj co się rozbiło
I z mistrzem sercem żyj

Autor: Malina i … 

23.05.2012

Nie samymi oczami

 

Z patrzeniem na świat
Jest jak z mądrością
Trzeba patrzeć innych oczami
By mądrze widzieć innych ostrością

Cóż jedne oczy mogą widzieć
Co jeden rozum może zrozumieć
By mieć mądre szerokie widzenie
Trzeba patrzeć i myśleć z innymi umieć

Patrzeć to nie otwierać oczy
Myśleć to nie tylko rozumem własnym
Wykorzystać mądrość i patrzenie innych
By nie być w patrzeniu i myśleniu ciasnym

Trzeba zawierzyć bliźniemu
W jego mądre patrzenie
I nie odrzucać to co on widzi
To dopiero szerokie widzenie

16.05.2012

Córka Uranosa

 

O głupoto głupoto
Gdybyś skrzydła miała
To byś jak w przestrzeni
Ptak swobodnie latała

Z jaką lekkością
Umysły opanowujesz
I jak piórko na wietrze
Swobodnie szybujesz

O głupoto głupoto
Moc w tobie i siła
I jak mocarne Tytany
Góry byś przenosiła

Ty nie zwracasz uwagi
Na żadne wykształcenie
Nie jednemu wtłaczasz
To swoje głupie myślenie

O głupoto głupoto
Jakże trudno ciebie zmienić
Wrastasz w ludzkie umysły
I nie można ciebie wykorzenić

14.05.2012

Ciebie proszę

 

Ocal nas Panie
Od miłości co nie zna Słowa
Co wolność nad prawdę wynosi
I pokrętna jej mowa

Ocal nas Panie
Od rozsądku co zbawia
Poprawia Twoją naukę
I Twój Kościół naprawia

Ocal nas Panie
Od tych światłych katolików
Co mętną mowę mają
Na wzór alkoholików

Ocal nas Panie
Od narodowego zadufania
Przekonanych że lepiej wiedzą
Od tego ogólnego zakłamania

Ocal nas Panie
I daj Kapłanów świętych
Co by serca nasze odmienili
Nam potrzeba zdarzeń niepojętych