Zbigniew Głuszczyk

Wiersze – sentencje – komentarze – listy – opowiadania
Motto: Pisać prosto do serc ludzkich

1.12.2004

Wieczorna mgła

Nim słońce zamknie dnia powieki
Wychodzą wolno z koryta rzeki
Białe jak mleko opary to mgła
Ta mgła jakby do nieba szła

Podnosi się coraz wyżej i gęstnieje
I coraz bardziej i bardziej bieleje
To znów wolno opada
I na przyległe łąki siada

Powoli coraz dalej się rozchodzi
Aż blisko domów podchodzi
Gdy wieczór nastanie
Mgła wzmaga swe panowanie

Pod osłoną nocy
Jej biel nabiera mocy
I nim poranne słońce wstanie
W pełni jest jej królowanie

Mocą nocy utrwalona
Rano nie chce pozbyć się welona
Słońcem ponaglana schodzi w doliny
Skąd wyszła z wodnej kotliny

21.03.2011

20.03.2011

Największą krzywdą jaką wyrządzamy innym to utwierdzanie ich w przekonaniu, że Miłość nie istnieje

Komentarz do tej sentencji

Słuchając wczorajszego Kazania Pasyjnego podczas Gorzkich Żali, dyskretnie przyglądałem się ludzkim twarzom. Próbowałem wyczytać co ludzie mają wypisane na twarzy. Słuchając i tak przyglądając się nagle pod wpływem głoszonych słów i tej refleksji przyszła mi właśnie ta myśl do głowy, którą na wstępie napisałem. Kiedy wróciłem do domu na kartce papieru zapisałem ją i zacząłem rozważać jak to jest naprawdę? Pierwsze co zrobiłem to słowo- Miłość- poprawiłem na dużą literę M.
Kościół uczy że:,, Bóg jest Miłością” – jeżeli tak to słowo – Miłość – należy napisać z dużej litery tak jak słowo – Bóg!
Kiedy to zrobiłem, pomyślałem:,, Jak to jest z tymi co mówią, że w Boga nie wierzą, ale twierdzą, że kochają”?! Z tego wychodzi, że skoro w Boga nie wierzą to i w Miłość nie wierzą bo te dwa słowa znaczą to samo!
Identycznie jest z tymi którzy mówią, że w Boga wierzą, ale w Miłość nie wierzą, raczej w przyzwyczajenie!  Jedno i drugie stwierdzenie jest nieprawdziwe! Przyjąć jednak należy, że Ci ludzie mówiąc tak są święcie przekonani, że jest tak jak mówią i trudno zakładać, że są świadomi tej sprzeczności!!! Więc jak to jest???
Mogę domniemywać, że Ci co tak twierdzą i żyją w tym stanie, przeżywają wewnętrzne rozdarcie. Mówią, że wiedzą co to Miłość i jednocześnie mówią, że nie wierzą w Boga czyli w Miłość- tak jak uczą tego Ojcowie Kościoła!
Z tej analizy wyłania się stwierdzenie:- Jak wielka jest odpowiedzialność Dzieci Kościoła gdy swoim nieodpowiednim zachowaniem i postępowaniem czy wręcz postawą wobec bliźnich utwierdzają innych w przekonaniu, że Miłość nie istnieje!
Przenosząc to na grunt rodziny jeszcze jaskrawiej widać jaką krzywdę możemy wyrządzić własnym dzieciom kiedy to One z powodu postępowania swoich rodziców już na starcie w dorosłe życie nie wierzą w Miłość!!!

21.03.2011

20.03.2011

Największą krzywdą jaką wyrządzamy innym to utwierdzanie ich w przekonaniu, że Miłość nie istnieje

 

 

15.04.2004

Strumień polny

Płynie strumień wiosną ożywiony
Wodą burzową zasilony
Pluszcze migoce błyska
I słoneczne światło w oczy ciska

Płynie wijąc się we wszystkie strony
Szemrze znak że jest zadowolony
To znów z kamieni spada
Szumiąc ciekawostki opowiada

Gdy z małego progu skoczy
Białą pianę toczy
Przy czym głośniej pomrukuje
I zaraz w dalszą drogę się szykuje

Z razu stoi potem płynie i znów się wije
Pokonując kaskady kamienie i kije
Płynąc wciąż cuda opowiada
Do czasu aż do rzeki wpada

Chcąc posłuchać nowego wątku
Wróć się do jego początku
Gdzie strumień pośród łąk się wije
Skąd źródło z ziemi bije