Zbigniew Głuszczyk

Wiersze – sentencje – komentarze – listy – opowiadania
Motto: Pisać prosto do serc ludzkich

23.11.2008

Skomplikowana prostota

Kasy biletowe do nieba
A przy nich wcale ludzi nie ma
Czyż nikt się tam nie wybiera
Taka to wierzących maniera

Nie widzą w tym możliwości
Choć bilety są w zasięgu ręki
Byle była ona życzliwa dla bliźniego
Miłując go jak siebie samego

Ileż biednych Chrystusów
Chodzi po tej ziemi
A my wciąż nie znamy drogi
Drogi do nieba omijając hojności progi

Ściśnięta ręka bez daru pomocy
Jałmużno jakże tyś wyśmiana
Cały egoizm skierowany przeciw tobie
Choć tyle miłości masz w sobie

12.11.2008

Białe Szaty

Po cóż dałeś nam Go Panie
Czy po to by słowo Jego upadło
Czy żeby zło przez Niego się rozpadło

On mocarz miłości nad mocarze
Słowo jego mury kruszyć może
Wszak od Ciebie pochodzi Boże

Jego postawiłeś na naszym czele
Niech zatem zbudzą się śpiący rycerze
I niech zrzucą uśpienia pancerze

Jakże Panie walczyć mamy
My przecież grzeszni ludzie
I wciąż ulegamy świata ułudzie

Działaj Boże działaj niezawodnie
Bo bez Twojej Panie pomocy
Nie wyrwiemy się z czarta mocy

16.10.2008

W innym świetle

Patrzę w ekran z czułością
Choć to tylko zwykła tapeta
Ona obdarzyła mnie miłością
Przecież kocham czy ta miłość to nie ta

Czy na nowo Ją pokochałem
Miłością której dotąd nie znałem
Jeszcze większa ogarnia mnie czułość
Jakby na nowo obudziła się młodość

Cóż to za nowe znane zjawisko
Kochać to co już było kochane
Rozczula i unosi mnie to wszystko
Poznaje miłości pokłady nieznane

Ona wciąż jest u mego boku
A ja kocham i doznaje miłosnego szoku
Coś co na nowo pięknie rozkwita
Czy to miłość z miłością się wita

Czy są gdzieś dla niej granice
Gdzieś pośród gwiazd na niebie
Każdego dnia w kochaniu się ćwiczę
Nie ma nie ma granic dla ciebie