Zbigniew Głuszczyk

Wiersze – sentencje – komentarze – listy – opowiadania
Motto: Pisać prosto do serc ludzkich

2.02.2008

Mój mały wielki świat

Miejsce urodzenia
Przestrzeń wzrastania
Sukcesy i niepowodzenia
Powroty i rozstania

Słoneczne dzieciństwo
Ludzie sprzed lat
Wybór dający pierwszeństwo
Pośród zysków i strat

Pierwsze westchnienia
Majówek czar
Nostalgiczne przemyślenia
Pośród pogrzebowych mar

Wokół tego miejsca mały
Świat mój wyznaczony
Cząstka a jednak cały
Świat krokami przemierzony

Pierwsze zauroczenia
Dotknięcia miłości próg
Wielki świat bez zaprzeczenia
Bo tu jest mój Bóg

 

15.03.2011

Sentencje 361 – 380

15.04.2007
361) – We współczesnym świecie prawdziwe żebractwo to misja
17.04.2007
362) – Krótkie włosy u Kobiety to jak złamany miecz u rycerza
24.04.2007
363) – Kto chce by jego kraj był – imperium – ten musi być gotowy na wojnę
26.04.2007
364) – Przy dużej ilości i przyjemność staje się jak praca
3.05.2007
365) – Kto ma na uwadze tylko własną chwałę ten uwłacza Bogu
366) –Dwie są najpiękniejsze rzeczy tego świata – Ona i On
10.05.2007
367) – Podział świata przebiega między wiarą a niewiarą
368) – W każdym systemie jest miejsce dla dobra narodowego
17.05.2007
369) – Kapitalizm na równi z komunizmem zniewala człowieka
22.05.2007
370) – Szczyt ludzkiego miłosierdzia to nie dziwić się grzechom bliźniego
29.05.2007
371) – Sprzedawanie czegokolwiek wraz z człowiekiem to powrót do niewolnictwa
2.06.2007
372) – Wiarę przejmuje się z krwią Matki
373) – Dochować wierności małżonkowi to nic w porównaniu z dochowaniem wierności Bogu
6.06.2007
374) – By przeżyć miesiąc miodowy wystarczy się zakochać, by przeżyć całe małżeństwo jak miesiąc miodowy potrzebna jest łaska
375) – Obecność ludzi z naszego otoczenia tak wypełnia nasze życie, że staje się ono niepowtarzalne jak Ci ludzie
376) – Zarażać miłością to zadanie dla dzieci Chrystusa
15.06.2007
377) – Prezydentem zostaje się z woli Boga i Narodu, Mężem Stanu z własnej woli ( Lechowi Wałęsie )
378) – Fryzura i strój to odbicie duszy
17.06.2007
379) – Kochając Boga nigdy się nie starzejemy
21.06.2007
380) – Frywolna odwaga Kobiet to pozory seksu i wspak