Zbigniew Głuszczyk

Wiersze – sentencje – komentarze – listy – opowiadania
Motto: Pisać prosto do serc ludzkich

11.02.2014

10 – cytaty

Cierpienie nie jest karą, jest łaską.

.

Magdalena Buczek – założycielka Podwórkowych Kółek Różancowych Dzieci

3.02.2014

9 – cytaty

 

,, W historii za pierwszorzędny antagonizm należy uznać antagonizm miedzy mężczyzną i kobietą w monogamicznym małżeństwie, a za pierwszorzędny ucisk- ucisk kobiety przez mężczyznę”

Fryderyk Engels – ,,Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa”

Większej bzdury nie czytałem! Kto jednak wie kim był Fryderyk Engels i zna choćby pobieżnie Jego mętne wywody na temat komunizmu ( do tego stopnia mętne, że nigdzie nie zostały wprowadzone) ten nie będzie zdziwiony.
Kiedy dodać do tego poglądy Engelsa na temat ,,odpadków rasowych” i to że należy niektóre narody unicestwić w holokauście rewolucyjnym to trudno się dziwić , że nawet dzisiejsza lewica odżegnuje się od poglądów Fryderyka Engelsa.
Jak się jednak wydaje dzisiejsze feministki uznały tego międzynarodowego burżuja za płodnego ojca GENDER! I nie przeszkadza im jak widać to , że jest On współtwórcą MARKSIZMU.

Znając poglądy Engelsa trudno się dziwić, że błędnie odczytał a właściwie –nie odczytał jedności między Kobietą a mężczyzna!
By można taką jedność odczytać trzeba uwierzyć w słowo Boga zawarte w Księdze Genesis:
Na końcu Bóg stworzył człowieka i nadał mu i mię Adam. I to był człowiek! Dał mu Bóg za zadanie – nazwać wszelkie stworzenie. Kiedy Adam ukończył swoje dzieło, Bóg zauważył smutek u Adama z powodu , że nie znalazł dla siebie bliskiego stworzenia z pośród wszelkiego stworzenia .
Można by powiedzieć , że Adam poczuł się samotny.
Pogrążył więc Bóg Adama w głęboki sen i z wyjętego żebra z pod serca Adama ulepił Kobietę.
Tak więc rozdzielił Bóg człowieka na dwoje- na mężczyznę i na Kobietę.
Kiedy Adam obudził się ze swojego snu i zobaczył Kobietę aż wykrzyknął z radości i powiedział – Ta jest dopiero kością z mojej kości.
Tak więc twierdzę, że ani – Kobieta nie jest człowiekiem ani sam mężczyzna nie jest człowiekiem!
Dopiero obydwoje razem w jedności stanowią człowieka!
I jak świat światem będzie istniał dotąd Kobieta i mężczyzna będą dążyć do jedności , bliskości i miłości.

Kto jednak chce niech powtarza te engelowsko – genderowskie bzdury o dyskryminacji Kobiet to może znowu znajdzie się jakiś Marks i Engels którzy chcąc ulżyć Kobietom w ich uciemiężeniu będą nawoływać do holokaustu płci a aby było szybciej to zaczną od Kobiet.

1.02.2014

8 – cytaty

 

III tydzień psałterza

 

Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu
, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.
Mk 3,29

 

Rozważa s. Joanna Hertling przełożona Monastycznej Wspólnoty Sióstr Jerozolimskich

Trudne, tajemnicze słowa, na temat których wiele atramentu przelano. Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, zostaną im odpuszczone, tylko nie przeciw Duchowi Świętemu . Jak to rozumieć? Pomóc może kontekst : Jezus wypowiada te słowa , gdy oskarżają go , że przez szatana wyrzuca szatana. Na kolanach, w tajemnicy serca Boga możemy znaleźć odpowiedź. Bóg nie może się zaprzeć samego siebie. Nie ma w Nim niespójności. Jeśli jest miłością i przebaczeniem, to całkowicie, zawsze. Jedno może zablokować Jego przebaczenie : zamknięte hermetycznie serce człowieka, które świadomie odrzuca światło Boże, światło i prawdę o Bogu, do tego stopnia , że światłość potrafi nazywać ciemnością, a ciemność światłem , czarne białym a białe czarnym… Jak ciemno w sercu, dla którego światłość jest ciemnością. Póki żyjemy, przejrzeć możemy, wyjść z tego zaślepienia, którego korzeń jest w pysze, która zgubiła szatana.

( Gość Niedzielny nr 4 z 26 .01.2014)

18.12.2013

7 – cytaty

 

Do studentów

 

Kontekst społeczno- kulturowy w który przychodzi wam żyć, niejednokrotnie obarczony jest przeciętnością i nudą.
Nie można poddawać się monotonii codziennego życia, trzeba rozwijać wielkie projekty, wykraczać po za to, co pospolite : nie pozwólcie okraść się z młodzieżowego entuzjazmu!
Błędem byłoby także dać się uwięzić słabemu myśleniu i myśleniu ujednoliconemu czy też globalizacji rozumianej jako uniformizacja.
Myśl jest naprawdę owocna, gdy jest wyrazem otwartego umysłu, który rozeznaje, zawsze oświecony prawdą, dobrem i pięknem.
Jeśli nie pozwolicie się podporządkować dominującym opiniom , ale pozostaniecie wierni chrześcijańskim zasadom etyczno-moralnym, odnajdziecie odwagę do tego, by iść pod prąd.

30 listopada, kazanie do studentów Papieża Franciszka.

22.11.2011

6 – cytaty

Niegodność kapłana nie jest przeszkodą dla działania Chrystusa

 

Mówi o tym z mocą Święty Augustyn

Kto zaś jest sługą pysznym, należy do diabła, jednak daru Chrystusa nie plami. Co przez niego spływa, jest czyste, co przez niego przechodzi, jest jasne, dostaje się na glebę żyzną… duchowa moc sakramentu jest jakby światłością. Ci, którzy mają być oświeceni, przyjmują ją czystą , a jeśli nawet przechodzi przez nieczystych, nie ulega splamieniu.

Św. Augustyn , In ewangelium Johannis traktatus, 5,15. 

16.11.2011

Cytaty

O małżeństwie

 

Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, Ofiara eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza?… Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej nadziei, jednym dochowaniu wierności, w jednej służbie! Oboje są dziećmi tego samego Ojca i oboje wspólnie służą; nie ma po między nimi podziału ani co do ciała, ani co do ducha. Owszem, są prawdziwie dwoje w jednym ciele , a gdzie jest jedno ciało, jeden też jest duch.

Tertulian, Ad uxorem,2,9

22.10 2011

Rozmowy z moim Panem

 

Jezus powiedział 21.X.2005r. do s. Teresy i do każdego z nas:

Nic, co ciebie spotyka, nie jest przypadkowe. Każde doświadczenie ma zamierzony przeze Mnie cel, ma określone znaczenie, w każdym pragnę coś tobie powiedzieć i okazać swoją miłość. Pragnę, abyś na wszystkie wydarzenia patrzyła przez wiarę i przyjmowała je z wiarą i wdzięcznością.

„Rozmowy z moim Panem” s.Teresa Chomieniec t.III str.276

Wyszukała i podrzuciła NIKA

 

19.10.2011

Św. Małgorzata Maria Alacouqe

Podzielę się z Tobą jeszcze jednym cytatem, a właściwie moim nowym odkryciem. 14 października obchodziliśmy wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacouqe. Sięgnęłam na półkę po jej „Pamiętnik duchowy” i w słowie wstępnym przeczytałam

Cytat

„Miłosierdzie, to miłość okazywana grzesznikom, a więc tym, którzy na nią zupełnie nie zasługują. Jest ono więc szczególną odmianą miłości, wspaniałomyślnej i ogromnej.”- str. 8
ks. Stanisław Hałas SCJ

Wyszukała i podrzuciła – NIKA

17.10.2011

Beskidzkie rekolekcje

Im człowiek więcej wie o Bogu, tym łatwiej o pokorę, bo to przecież proporcja jest oczywista! A skrucha w człowieku rośnie nie wtedy, gdy go przygniata ciężar grzechów, ale wtedy, gdy go pociąga dobro, cnota – świadomość tego, co człowiek psuje, grzesząc, zwiększa żal za grzechy. – „Beskidzkie rekolekcje” W. Półtawska str. 155

Wyszukała i podrzuciła- NIKA

16.10.2011

Jan Paweł II

 

Słowo ludzkie jest i powinno być narzędziem prawdy