Zbigniew Głuszczyk

Wiersze – sentencje – komentarze – listy – opowiadania
Motto: Pisać prosto do serc ludzkich

13.04.2011

13.04.2011

Każdy człowiek ma inne swoje jedyne i niepowtarzalne widzenie świata, by móc zbliżyć się do siebie trzeba spojrzeć na świat oczami Boga

11.04.2011

11.04.2011

Trzy Cnoty Boskie – Wiara, Nadzieja, Miłość – są paliwem jądrowym dla życia człowieka, to między nimi zachodzi reakcja jądrowa promieniująca na świat

9.04.2011

29.07.2008

Dla poety głupiec ma większą wartość od mędrca

 

21.03.2011

20.03.2011

Największą krzywdą jaką wyrządzamy innym to utwierdzanie ich w przekonaniu, że Miłość nie istnieje

 

 

19.03.2011

5.12.2008

Jeśli w małżeństwie nie umie się rozmawiać to nie może być mowy o idealnym związku, zawsze jest niedosyt

8.03.2011

17.09.2009
Bóg może odwołać nawet to co już się wydarzyło, a dopiero zostało przepowiedziane

24.02.2011

Prawdziwa Miłość gdy raz zaistnieje wiecznie trwa

 

Jest jak dusza jak tchnienie Boga samego

5.02.2009

Człowiek powinien manifestować swoją radość nim ona sama brutalnie upomni się o siebie

5.06.2006

By kochać wiecznie – pragnienie musi być większe od miłości

13.09.2009

Należy pielęgnować Pierwszą Miłość i uważać by jej nie zniszczyć to ona wróci po latach dojrzała i ze zdwojoną siłą