11.01.2006

Pod wpływem

Ach słoneczko moje
Wylewam tęsknoty swoje
Twoimi promieniami rozjaśnione
Z nie pamięci mgły wyłowione