Zbigniew Głuszczyk

Wiersze – sentencje – komentarze – listy – opowiadania
Motto: Pisać prosto do serc ludzkich

4.09.2005

Nadzieja w strachu

Panie świętość Twoja
To nadzieja moja
Grzeszność nasza
Wciąż mnie przestrasza

11.01.2006

Pod wpływem

Ach słoneczko moje
Wylewam tęsknoty swoje
Twoimi promieniami rozjaśnione
Z nie pamięci mgły wyłowione